Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w Przedszkolu Samorządowym

im. Jana Pawła II w Choroszczy

 

6.30 – 8.15

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne wg zainteresowań, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane: indywidualne i w małych zespołach, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka

 

8.00                            Początek realizacji podstawy programowej

 

8.15 – 8.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności organizacyjne

 

8.30 – 9.00

Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe, śniadanie

 

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne z całą grupą realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 

10.00 – 11.30

Pobyt na świeżym powietrzu (zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki / zabawy w sali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych)

 

11.30 – 12.00

Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe, obiad

 

13.00                          Koniec realizacji podstawy programowej

 

12.00 – 14.00

Dzieci starsze – zabawy swobodne, zajęcia wyrównawcze i indywidualne stymulujące rozwój dziecka, zabawy dydaktyczne, słuchanie literatury dziecięcej, zabawy przy muzyce, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia dodatkowe

Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej

 

14.00 – 14.30

Czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe, podwieczorek

 

14.30 – 17.00

Zabawy swobodne, dydaktyczne, tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka: praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem mającym trudności w przyswojeniu treści programowych, prace porządkowe w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci