Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Współpraca

WSPÓŁPRACA

Nasze Przedszkole współpracuje z:

  • Urzędem Miejskim w Choroszczy
  • Powiatowa Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
  • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy
  • M-GCKiS w Choroszczy
  • Posterunkiem Policji w Choroszczy
  • Parafią Rzymskokatolicką w Choroszczy
  • Zespołem Szkół w Choroszczy
  • Miejską Biblioteką w Choroszczy
  • Kołem Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy
  • Choroszczańską Gromada Zuchową „Skarby Ziemi”