Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Podpisywanie umów

Drodzy rodzice.

W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego i zakazem wchodzenia na teren przedszkola, bardzo prosimy Rodziców o wydrukowanie i wypełnienie w dwóch egzemplarzach umów w sprawie korzystania z usług Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy na rok szkolny 2020/2021. 

Wypełnione arkusze umowy proszę włożyć do zamkniętej i podpisanej koperty (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) i wrzucić do skrzynki podawczej, która znajduje się przed wejściem do przedszkola. 

Umowy można będzie pobierać ze strony internetowej przedszkola http://www.ps-choroszcz.pl/ od dn. 23.03.2020r. 

Umowy należy składać w dniach: 24.03.2020 r. – 27.03.2020 r. w godz. 8.00 do 13.00.