Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Rekrutacja do przedszkola

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA CHOROSZCZ

 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka

od 03.02.2020 r.

do 14.02.2020 r.

------------

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17.02.2020 r.

do 28.02.2020 r.

od 14.04.2020 r.

do 21.04.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

od 02.03.2020 r.

do 12.03.2020 r.

od 22.04.2020 r.

do 24.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13.03.2020 r.

27.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

od 16.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 28.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23.03.2020 r.

04.05.2020 r.

Zawarcie z dyrektorem umowy na świadczenia w wyznaczonych przez placówkę godzinach

od 24.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

od 05.05.2020 r.

do 08.05.2020 r.