Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

WOLA

Uwaga Rekrutacja !

 

W dniach 19.04.24 – 30.04.2024r. do godz. 15.00 odbędzie się potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

Dokument ten będzie dostępny w przedsionku przedszkola  (w nowej części).

Ø Wypełnione i podpisane oświadczenie należy wrzucić do skrzynki podawczej, która znajduje się w przedsionku do przedszkola (nowa część)

Ø Wypełniają ją tylko rodzice kandydatów zakwalifikowanych!

 

UWAGA! - Nie podpisanie  woli zapisu dziecka w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją  z usług  przedszkola.