Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

UMOWY ogłoszenie

Drodzy Rodzice dzieci nowoprzyjętych!

 

W dniach 07.05.2024r. – 14.05.2024r. należy zawrzeć umowę        z Dyrektorem Przedszkola w sprawie korzystania z usług przedszkola na rok szkolny 2024/2025 w godzinach 7.00 – 15.00 w sekretariacie przedszkola.

Niepodpisanie umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole       w wymaganym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 

Umowa powinna być podpisana przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.