Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

TERMINY REKRUTACJI

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. JANA PAWŁA II

W CHOROSZCZY DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA CHOROSZCZ

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji  przedszkolnej dziecka

od 29.02.2024r.

do 07.03.2024r.

------------

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 08.03.2024r.

do 22.03.2024r.

od 10.06.2024r.

do 14.06.2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

do 19.04.2024r.

do 19.06.2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 22.04.2024r.

do godz.12.00

do 20.06.2024r.

do godz.12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w postaci pisemnego oświadczenia.

 

do 30.04.2024r.

do 25.06.2024r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 02.05.2024r.

do godz.12.00

do 26.06.2024r.

do godz.12.00