Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA

 

Od  08.03.2024r. do 22.03.2024r. odbędzie się Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć do 22.03.2024r do godziny 15.00.  

Wnioski i niezbędne oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola (https://www.ps-choroszcz.pl) lub z placówki (w nowej części przedszkola).

Wypełnione i podpisane przez oboje rodziców wnioski wraz ze składaną dokumentacją należy połączyć zszywaczem i umieścić w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie formatu A4.

Następnie należy tę kopertę wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku przedszkola w wyznaczonym terminie.

To rodzic / prawny opiekun odpowiada za poprawne wypełnienie wniosku oraz dostarczenie wymaganych dokumentów.

Dzieci z rocznika 2022 nie biorą udziału w rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o rodzeństwie

Oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa

 

 

kola rodzeństwa