Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO IM. JANA PAWŁA II

W CHOROSZCZY DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA CHOROSZCZ

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka

od 06.03.2023r.

do 17.03.2023r.

------------

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20.03.2023r.

do 04.04.2023r.

od 12.06.2023r.

do 16.06.2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

 

do 27.04.2023r.

do 22.06.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 28.04.2023r.

do godz.12.00

do 23.06.2023r.

do godz.12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w postaci pisemnego oświadczenia.

 

do 11.05.2023r.

do 29.06.2023r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 12.05.2023r.

do godz.12.00

do 30.06.2023r.

do godz.12.00