Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Dokumenty do pobrania REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

Od  20.03.2023r. do 04.04.2023r. odbędzie się Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy.

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć do 04.04.2023r do godziny 15.00.  

Wnioski i niezbędne oświadczenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola (https://www.ps-choroszcz.pl) lub z placówki (w nowej części przedszkola).Wypełnione         i podpisane przez oboje rodziców wnioski wraz ze składaną dokumentacją należy połączyć zszywaczem i umieścić w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie formatu A4. Następnie należy tę kopertę wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku przedszkola w określonym terminie. To rodzic / prawny opiekun odpowiada za poprawne wypełnienie wniosku oraz dostarczenie wymaganych dokumentów.

Dzieci z rocznika 2021 nie biorą udziału w rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI