Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Wizja przedszkola

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 

 

Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, radością i szczęściem.

 

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 

 

 

 

 

W naszym przedszkolu dziecko:

 

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,

 • rozwija aktywność twórczą,

 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

 • poznaje swoje prawa,

 • czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej atmosferze,

 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola,

 • obcuje ze sztuka,

 • poznaje kulturę i dziedzictwo naszego regionu, optymistycznie patrzy na świat.