Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • jest dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze oraz właściwą odporność emocjonalną,
 • ma bogatą wiedzę o otaczającym świecie,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • przestrzega obowiązujących norm i zasad,
 • jest zainteresowane nauka i literatura,
 • jest samodzielne,
 • jest aktywne w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwe estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.