Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Misja

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole:

 • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Jest otwarte na każde dziecko i jego rodziców.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Wspomaga wszystkie dzieci z gwarancja ich wszechstronnego rozwoju.
 • Różnicuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dobieranie zadań edukacyjnych do potrzeb i możliwości każdego przedszkola.
 • Jest przyjazne dzieciom i ich środowisku rodzinnemu.
 • Wspiera działania edukacyjne i wychowawcze rodziców.
 • Angażuje rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola.
 • Uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Kadra wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego świata, na bieżąco doskonali swoje umiejętności.
 • Przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe.