Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Wizja przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, radością i szczęściem.

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • rozwija aktywność twórczą,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 • poznaje swoje prawa,
 • czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej atmosferze,
 • aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola,
 • poznaje kulturę i dziedzictwo naszego regionu, optymistycznie patrzy na świat.