Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Dobry Start"

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna

w Gminie Choroszcz”

 

Rekrutacja na zajęcia:

a)     Matematyka

b)    Akademia Piłkarska

c)     Szachy

d)    Przedsiębiorczy Przedszkolak

e)     Robotyka

 odbywać się będzie w dniach 9.09.2020r. – 16.09.2020r.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny