Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

konkurs Choroszcz

 

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

 „Jest na mapie mała kropka,

 Ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz…”

 DROGIE PRZEDSZKOLAKI, SZANOWNI RODZICE,

 Zapraszamy wszystkich do konkursu

 fotograficzno - plastycznego pt:

 

„Choroszcz – moja mała ojczyzna”

 

Cele konkursu:

 

  • rozwijanie poczucia patriotyzmu lokalnego
  • rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości
  • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 

Regulamin konkursu:

  • Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci naszego przedszkola- wspólna praca dziecka i rodzica, rodzic wykonuje zdjęcie dziecka na tle naszej miejscowości i nakleja na kartkę, dziecko dorysowuje tło zdjęcia lub wykonuje ramkę,

  • format dowolny, technika dowolna

  • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne,

  • prace należy dostarczyć do 08.10.2018r. do grupy Biedronki lub Tygryski

 

Organizatorzy:

Aneta Wysocka, Anna Kot, Małgorzata Hubbell, Emilia Rogowska