Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Kartki Świąteczne - wspólny projekt szkoły i przedszkola

Kultywujemy piękną tradycję wysyłania Kartek Świątecznych – wspólny projekt Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Choroszczy

W tym roku Przedszkole Samorządowe w Choroszczy wraz z Szkołą Podstawową w Choroszczy włączyło się do ogólnopolskiej kampanii społecznej ph. „Ida Święta, nie o Sms-ie lecz o kartce pamiętaj”.

Akcja ta polega na promowaniu tradycyjnej formy przekazywania życzeń świątecznych, jaką jest wysyłanie kartek pocztowych. Akcja jest odpowiedzią na nasilający się problem uzależnienia dzieci i młodzieży od smartfonów. Obecne pokolenie młodych ludzi jest określane przez badaczy „Młodzi Cyfrowi” terminem „Always on” oraz podkreśla się niepokojące objawy coraz częstsze do zaobserwowania już u najmłodszych dzieci tj. niepokój, częste zdenerwowanie czy problemy z koncentracją.

Kampania „Idą święta...” jest próba ukazania dzieciom i młodzieży alternatywy do rzeczywistości online. Podczas zajęć dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie – co symbolizuje otrzymana pocztówka i jaki przekaz ze sobą niesie. Odpowiedzi, niezależnie od wieku były bardzo podobne – ta kartka to poświęcony czas, żeby babcia czy dziadek którzy mieszkają daleko poczuli, że są kochani, że się o nich pamięta. Dzieci mówiły o tym, jak bardzo lubią dostawać kartki, ile radości niesie otwieranie koperty i ustawianie pocztówek na półce. Każdy uczestnik projektu dostał jedną pocztówkę – która miała przypominać o tej akcji. Bardzo nas zaskoczyła reakcja dzieci, które stwierdziły, że pocztówka jest piękna, ale wykonana przez nich osobiście przyniesie ich bliskim jeszcze więcej radości.

 

Koordynatorzy projektu: p. Malgorzata Hubbell i p. Aneta Wysocka (Przedszkole Samorządowe w Choroszczy),

p. Agnieszka Krysiewicz ( Przedszkole w Barszczewie),

p. Monika Kuchcińska (Szkoła Podstawowa w Choroszczy).