Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Projekt-ogłoszenie

Choroszcz, 31.07.2019 r.

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II

ul. Powstania Styczniowego 4

16-070 Choroszcz

 

INFORMACJA O NABORZE DO REALIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM IM. JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY

Dyrektor Przedszkola Samorządowego im.  Jana Pawła II w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz,  zaprasza nauczycieli  posiadających co najmniej stopień nauczyciela mianowanego do udziału w realizacji zajęć dodatkowych 

w ramach projektu „ Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” 

nr WND-RPPD.03.01.03-20-005/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. 

Beneficjent Projektu: Gmina Choroszcz,

Realizator Projektu: Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

 

1. Termin przeprowadzenia zajęć: od 30 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

2. Rodzaj zajęć:

    1) Robotyka – liczba godzin zajęć 650, 13 grup po 6 dzieci w grupie, realizacja 50 h zajęć/ rok/gr.

    2) Przedsiębiorczy przedszkolak - liczba godzin zajęć 260, 13 grup po 10 dzieci 

w grupie, realizacja 20 h zajęć/ rok/gr.

    3) Szachy - liczba godzin zajęć 520, 13 grup po 6 dzieci w grupie, realizacja 40 h zajęć/ rok/gr.

    4) Akademia piłkarska - liczba godzin zajęć 320, 8 grup po 11 dzieci w grupie, realizacja 40 h zajęć/ rok/gr.

    5) Zajęcia matematyczne - liczba godzin zajęć 520, 13 grup po 10 dzieci 

w grupie, realizacja 40 h zajęć/ rok/gr.

3. Rodzaj składanych dokumentów: podanie oraz CV.

4. Forma zatrudnienia:  umowa o pracę.

5. Termin składania dokumentów: do 06 września 2019 r. 

6. Miejsce i forma złożenia dokumentów:  podanie oraz CV należy składać w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II, ul. Powstania Styczniowego 4, 16-070 Choroszcz lub skan dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w ciągu 3 dni dostarczenie oryginałów.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 85 719 10 07.

Zatwierdzam

Dyrektor 

mgr Bożena Lenczewska