Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

Dzień Edukacji Narodowej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy

W poniedziałek 10 października 2022r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość    z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponieważ jest to święto pracowników oświaty, wzięli                     w niej udział pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście: Pan Robert Wardziński - Burmistrz Choroszczy, Pani Anna Szumowska - Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Izabela Dąbrowska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Pan Andrzej Winnicki - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, Pan Jarosław Kałmucki - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dzieci, odświętnie ubrane i przejęte, zaprezentowały część artystyczną - dziękując w ten sposób swoim paniom, pracownikom przedszkola oraz wszystkim osobom i instytucjom, które wspierają i dobrze życzą naszej placówce. Słowa tych podziękowań zostały zawarte w tańcu oraz wierszach i piosenkach przygotowanych przez wychowanków z najstarszych grup: z gr. Słoneczka, Motylki i Skrzaty.

Po występach głos zabrał Pan Burmistrz Robert Wardziński, który przy tej okazji wręczył też Nagrody Burmistrza. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Lenczewska, która podziękowała wszystkim pracownikom za serce, które wkładają w swoją pracę oraz wręczyła nauczycielkom Nagrody Dyrektora.

Wszyscy zgromadzeni mieli też okazję wysłuchać słów Pana Jarosława Kałmuckiego, który docenił pracę nauczycielek, ale też organu prowadzącego.

Bardzo miłą niespodziankę sprawiła Pani Anna Szumowska Przewodnicząca Rady Rodziców, która obdarowała pracowników przedszkola pięknymi słonecznikami. 

Na pamiątkę tego spotkania wszyscy otrzymali też drobny upominek. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników naszego przedszkola.

Przedszkole Samorządowe

im. Jana Pawła II w Choroszczy