Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

DOJAZDY

PKS Nova S.A.

Boh. Monte Cassino 8

 

Nazwa linii: Porosły-Kolonia-Choroszcz Numer linii: 11036

BIA

72

S

 

 

 

Skrót nazw y fir my

N umer kur su Oznacz enia

 

 

Km

Odl

Lp

D worce i przy stanki

Pr.TAM

07:00

0,0

0,5

1

oPOROSŁY-KOLONIASKRZY. Z DR. DG NR123009BDG123015B p

 

07:03

0,5

1,0

2

POROSŁY/DHL L/P DG105457B

10,0

07:07

1,5

1,0

3

ŁYSKI L71/P72 DK8

15,0

07:08

2,5

3,5

4

JERONIKI NR 4D/J ERONIKI NR 4/1 L/P DG106253B

60,0

07:10

6,0

0,4

5

CHOROSZCZ UL. POWST.ST YCZ/SZKOŁA PODST ./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

35,0

07:11

6,4

4,5

6

pCHOROSZCZGIMNAZJUMDG106284B o

24,0

07:16

6,4

4,5

7

oCHOROSZCZGIMNAZJUMDG106284B p

 

07:22

10,9

1,6

8

CZAPLINO KOLONIA L/P DG106268B

45,0

07:25

12,5

2,0

9

CZAPLINO DP 1543B L2/ CHOROSZCZ ZASTAWIE I DP 1535B P/10

32,0

07:27

14,5

4,3

10

MIŃCE WIEŚ L/P DG OZN. NR GEO. 191/1

60,0

07:33

18,8

2,0

11

OGRODNIKI P8 DP1548B

43,0

07:36

20,8

2,5

12

CZAPLINO DP 1543B L2/ CHOROSZCZ ZASTAWIE I DP 1535B P/10

40,0

07:38

23,3

0,5

13

CHOROSZCZ UL. POWST.ST YCZ/SZKOŁA PODST ./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

37,5

07:39

23,8

 

14

pCHOROSZCZGIMNAZJUMDG106284B o

30,0

42,0

 

 

15

Prędkoś ć tec hniczna

 

 

136S

 

 

16

17

Zadania

 


18

Data i dane osoby zarządzającej transportem

19.08.2019 Waldemar Os uc hows ki

 

 

Oznaczenia :

S - kursuje w dni nauki szkolnej

PKS Nova S.A.

Boh. Monte Cassino 8

 

Nazwa linii: BIAŁYSTOK-KRUSZEW O przez: CHOROSZCZ, KONOW AŁY

Numer linii: 11161

BIA

304

b

BIA

305

D

BIA

306

b

BIA

362

D

BIA

307

D F

BIA

491

S

BIA

309

b

BIA

338

b

 

 

 

Sk rót naz wy firmy

N umer k urs u Oznaczenia

 

 

BIA

352

b

BIA

353

S

BIA

361

D F

BIA

354

b

BIA

363

D

BIA

355

D

BIA

356

b

BIA

360

b

 

 

 

 

 

 

 

 

Km

Odl

Lp

D wor ce i prz ys tank i

Pr .TAM

Pr.POW

 

 

 

 

 

 

 

 

04:50

05:45

07:20

11:30

15:00

15:00

16:25

19:00

0,0

0,0

2,0

1

oBIAŁYSTOKD.A. p

 

40,0

07:05

08:05

08:05

09:35

13:45

17:15

18:40

21:15

<

<

<

<

<

<

<

<

<

2,0

 

2

Białystok 159 Kolejowa/Dworzec PKP 01 DP

 

36,0

07:02

08:02

08:02

09:32

13:42

17:12

18:37

21:12

04:53

05:48

07:23

11:33

15:03

15:03

16:28

19:03

2,0

<

1,8

3

Białystok 596 Kolejowa/Dworzec PKP 02

40,0

 

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

3,8

 

4

Białystok 132 Hetmańs ka/Promienna 01

 

48,0

06:59

07:59

07:59

09:29

13:39

17:09

18:34

21:09

04:56

05:51

07:26

11:36

15:06

15:06

16:31

19:06

3,8

<

3,2

5

Białystok 133 Hetmańs ka/Gruntowa 02

36,0

 

<

<

<

<

<

<

<

<

05:01

05:56

07:31

11:41

15:11

15:11

16:36

19:11

7,0

<

2,0

6

Białystok 343 ks . J erzego Popi ełuszki Szarych Szeregów 12

38,4

 

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

7,0

 

7

Białystok 344 ks . J erzego Popi ełuszki/św. Andrzeja Boboli 07

 

40,0

06:55

07:55

07:55

09:25

13:35

17:05

18:30

21:05

05:04

05:59

07:34

11:44

15:14

15:14

16:39

19:14

9,0

9,0

0,5

8

KRUPNIKI I/KRUPNIKI II L1/P2 DP1535B

40,0

18,0

06:52

07:52

07:52

09:22

13:32

17:02

18:27

21:02

05:06

06:01

07:36

11:46

15:16

15:16

16:41

19:16

9,5

9,6

1,1

9

SIENKIEWICZE I/SIENKIEWICZE II L3/P4 DP1535B

15,0

30,0

06:50

07:50

07:50

09:20

13:30

17:00

18:25

21:00

05:08

06:03

07:38

11:48

15:18

15:18

16:43

19:18

10,6

10,6

0,4

10

OLISZKI I/OLISZKI II L5/P6 DP1535B

33,0

24,0

06:48

07:48

07:48

09:18

13:28

16:58

18:23

20:58

05:09

06:04

07:39

11:49

15:19

15:19

16:44

19:19

11,0

11,0

0,8

11

BARSZCZEWO NR 11b/BARSZCZEWO NR 11c L1/P2 DP1548B

24,0

42,0

06:47

07:47

07:47

09:17

13:27

16:57

18:22

20:57

05:10

06:05

07:40

11:50

15:20

15:20

16:45

19:20

11,8

11,7

0,6

12

BARSZCZEWO NR 43/ BARSZCZEWO NR 44 L3/P4 DP1548B

48,0

36,0

06:46

07:46

07:46

09:16

13:26

16:56

18:21

20:56

05:11

06:06

07:41

11:51

15:21

15:21

16:46

19:21

12,4

12,3

1,8

13

BARSZCZEWO NR 79/ BARSZCZEWO SKRZ. L5/L6 DP1548B

36,0

36,0

06:45

07:45

07:45

09:15

13:25

16:55

18:20

20:55

05:14

06:09

07:44

11:54

15:24

15:24

16:49

19:24

14,2

14,1

0,9

14

CZAPLINO II P3/CZAPLINO II P4 DP1543B

36,0

27,0

06:42

07:42

07:42

09:12

13:22

16:52

18:17

20:52

05:16

06:11

07:46

11:56

15:26

15:26

16:51

19:26

15,1

15,0

0,5

15

CHOROSZCZ UL. DOMINIKAŃSKA DP1552B

27,0

30,0

06:40

07:40

07:40

09:10

13:20

16:50

18:15

20:50

05:17

06:12

07:47

11:57

15:27

15:27

16:52

19:27

15,6

15,5

0,5

16

CHOROSZCZ RYNEK 11 LIST OPADA DP2288B

30,0

30,0

06:39

07:39

07:39

09:09

13:19

16:49

18:14

20:49

|

|

|

|

|

15:28

|

|

16,1

16,0

1,0

17

CHOROSZCZ UL. POWST .ST YCZ/SZKOŁA PODST./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

30,0

30,0

|

07:38

|

|

|

|

|

|

05:20

06:15

07:50

12:00

15:30

15:30

16:55

19:30

17,1

17,0

1,5

18

CHOROSZCZ I DP1552B

30,0

30,0

06:36

07:36

07:36

09:06

13:16

16:46

18:11

20:46

05:23

06:18

07:53

12:03

15:33

15:33

16:58

19:33

18,6

18,5

1,1

19

CHOROSZCZ RYNEK 11 LIST OPADA DP2288B

30,0

33,0

06:33

07:33

07:33

09:03

13:13

16:43

18:08

20:43

05:25

06:20

07:55

12:05

15:35

15:35

17:00

19:35

19,7

19,6

2,3

20

CHOROSZCZ PIASKOWA NR 2/PIASKOWA NR 57 P5/L6 DP1552B

33,0

38,0

06:31

07:31

07:31

09:01

13:11

16:41

18:06

20:41

05:27

06:22

07:57

12:07

15:37

15:37

17:02

19:37

22,0

21,5

2,0

21

RUSZCZANY NR 60 DP1552B

69,0

63,0

06:28

07:28

07:28

08:58

13:08

16:38

18:03

20:38

05:29

06:24

07:59

12:09

15:39

15:39

17:04

19:39

24,0

23,6

0,8

22

ROGÓWEK DP1552B

60,0

48,0

06:26

07:26

07:26

08:56

13:06

16:36

18:01

20:36

05:30

06:25

08:00

12:10

15:40

15:40

17:05

19:40

24,8

24,4

1,0

23

ROGOWO MAJĄT EK NR 9 L9 DP1552B

48,0

60,0

06:25

07:25

07:25

08:55

13:05

16:35

18:00

20:35

05:31

06:26

08:01

12:11

15:41

15:41

17:06

19:41

25,8

25,4

1,5

24

ROGOWO WIEŚ DP1552B

60,0

22,5

06:24

07:24

07:24

08:54

13:04

16:34

17:59

20:34

05:35

06:30

08:05

12:15

15:45

15:45

17:10

19:45

27,3

26,9

0,9

25

PAŃKI NR 5d DP1552B

22,5

27,0

06:20

07:20

07:20

08:50

13:00

16:30

17:55

20:30

05:37

06:32

08:07

12:17

15:47

15:47

17:12

19:47

28,2

27,8

0,4

26

PAŃKI NR 36 DP1552B

27,0

24,0

06:18

07:18

07:18

08:48

12:58

16:28

17:53

20:28

05:38

06:33

08:08

12:18

15:48

15:48

17:13

19:48

28,6

28,2

0,5

27

PAŃKI NR 53 DG123008B

24,0

24,0

06:17

07:17

07:17

08:47

12:57

16:27

17:52

20:27

05:39

06:34

08:09

12:19

15:49

15:49

17:14

19:49

29,1

28,6

0,8

28

KONOWAŁY NR 6/PAŃKI KONOWAŁY I L1/P2 DP1537B

30,0

15,0

06:16

07:16

07:16

08:46

12:56

16:26

17:51

20:26

05:41

06:36

08:11

12:21

15:51

15:51

17:16

19:51

29,9

29,1

1,2

29

KONOWAŁY SKRZ./KONOWAŁY II L3/P4 DP1537B

24,0

16,0

06:14

07:14

07:14

08:44

12:54

16:24

17:49

20:24

05:44

06:39

08:14

12:24

15:54

15:54

17:19

19:54

31,1

29,9

2,2

30

IZBISZCZE KOL. I/IZBISZCZE KOL II L5/P8 DP1537B

24,0

44,0

06:11

07:11

07:11

08:41

12:51

16:21

17:46

20:21

05:47

06:42

08:17

12:27

15:57

15:57

17:22

19:57

33,3

32,1

0,9

31

IZBISZCZE NR 17/ IZBISZCZE NR 18 L9/P12 DP1537B

44,0

51,0

06:08

07:08

07:08

08:38

12:48

16:18

17:43

20:18

05:49

06:44

08:19

12:29

15:59

15:59

17:24

19:59

34,2

33,8

1,3

32

ŚLIWNO DG106265B

27,0

33,0

06:06

07:06

07:06

08:36

12:46

16:16

17:41

20:16

05:51

06:46

08:21

12:31

16:01

16:01

17:26

20:01

35,5

34,9

0,9

33

KRUSZEWO NR 21 DG106265B

39,0

48,0

06:04

07:04

07:04

08:34

12:44

16:14

17:39

20:14

05:52

06:47

08:22

12:32

16:02

16:02

17:27

20:02

36,4

35,7

1,3

34

KRUSZEWO-SZKOŁA (PĘT LA AUT .) DG106265B

54,0

26,0

06:03

07:03

07:03

08:33

12:43

16:13

17:38

20:13

05:55

06:50

08:25

12:35

16:05

16:05

17:30

20:05

37,7

37,0

 

35

p KRUSZEWO NR 34/KRUSZEWOL1/P2DP1536B o

26,0

 

06:00

07:00

07:00

08:30

12:40

16:10

17:35

20:10

34,8

34,8

34,8

34,8

34,8

34,8

34,8

34,8

 

 

 

36

Prędkość techni czna

 

 

34,2

34,2

34,2

34,2

34,2

34,2

34,2

34,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26FH

35FH

26FH

43S

45FH

52S

100FH

109-6

38

 

26FH

43S

35FH

26FH

43S

45FH

100FH

109-6

26S

43S

26S

97FH

 

 

108+

27+

39

 

26S

 

 

26S

97FH

52S

108+

27+

30+

 

41-6

 

 

 

137S

98FH

40

 

30+

 

 

41-6

 

 

137S

98FH

97-6

 

99+

 

 

 

60-6

98S

41

 

97-6

 

 

99+

 

 

60-6

98S

 

42

Data i dane os oby zarządzającej transportem

19.08.2019 Waldemar Osuchowski

 

 

Oznaczenia :

b-niekursujewdniu1.I,wpierwszydzieńŚwiątWielkanocnychorazwdniu25.XIID -kursujeodponiedziałkudopiątkuopróczświąt

DF -kursujeodponiedziałku dopiątkuoprócz świąt-tylkowokresieferii letnich izimowychorazszkolnychprzerwświątecznychS -kursujewdninaukiszkolnej

PKS Nova S.A.

Boh. Monte Cassino 8

 

Nazwa linii: CHOROSZCZ - CHOROSZCZ Numer linii: 11046

BIA

435

S

BIA

436

S

BIA

437

S

BIA

438

S

 

 

 

Skr ót nazw y fir my

Numer kur su Oznac zenia

 

 

 

 

 

Km

Odl

Lp

Dw orc e i przy stanki

Pr.TAM

12:45

 

14:35

 

0,0

0,5

1

oCHOROSZCZGIMNAZJUMDG106284B p

 

12:46

13:40

14:40

15:35

0,5

4,1

2

CHOROSZCZ UL. POWST.ST YCZ/SZKOŁA PODST ./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

30,0

12:52

13:46

14:43

15:41

4,6

1,4

3

DZIKIE I/DZIKIE II L2/L3 DP1390B

41,0

12:55

13:49

14:44

15:44

6,0

1,3

4

DZIKIE POMNIKI L/P DG106255B

28,0

12:57

13:51

14:46

15:46

7,3

0,3

5

DZIKIE LAS L/P DG106255B

39,0

12:58

13:52

14:48

15:47

7,6

0,3

6

DZIKIE L65/P64 DK8

18,0

12:59

13:53

14:52

15:48

7,9

2,3

7

DZIKIE KOLONIA L/P DG106255B

18,0

13:03

13:57

14:58

15:52

10,2

1,1

8

ŁYSKI L71/P72 DK8

34,5

13:05

13:59

15:02

15:54

11,3

1,0

9

POROSŁY/DHL L/P DG105457B

33,0

13:06

14:00

15:06

16:15

12,3

0,6

10

POROSŁY-KOLONIA SKRZY. Z DR. DG NR 123009B DG123015B

60,0

13:07

14:01

15:10

 

12,9

2,2

11

ŁYSKI NR 58/ŁYSKI NR 56 L/P DG106254B

36,0

13:11

14:05

15:16

 

15,1

2,5

12

JERONIKI NR 4D/J ERONIKI NR 4/1 L/P DG106253B

33,0

13:15

14:25

15:23

 

17,6

0,5

13

CHOROSZCZ UL. POWST.ST YCZ/SZKOŁA PODST ./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

37,5

13:30

 

15:28

 

18,1

 

14

pCHOROSZCZGIMNAZJUMDG106284B o

30,0

24,1

22,8

20,5

17,7

 

 

15

Prędkoś ć tec hniczna

 

 

 

 

 

 

 

16

Zadania

 

136S

136S

138S

136S

17

 

 

 

 

138S

18

 

 

19

Data i dane osoby zarządzaj ąc ej trans portem

19.08.2019 Waldemar Os uc hows ki

 

 

Oznaczenia :

S - kursuje w dni nauki szkolnej

PKS Nova S.A.

Boh. Monte Cassino 8

 

Nazwa linii: BARSZCZEW O - CHOROSZCZ

Numer linii: 11050

BIA

43

S

 

 

 

Skrótnazwy firmy Numerkursu

Oz naczenia

 

 

BIA

94

S

 

Km

Odl

Lp

Dw orc e i przy stanki

Pr.TAM

Pr.POW

 

 

 

0,0

1,0

1

o CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B

p

 

30,0

15:45

 

 

1,0

2,0

2

BARSZCZEWO KOLONIA L/P DG106252B

 

30,0

30,0

15:41

07:03

0,0

3,0

0,6

3

GAJ OWNIKI DG

 

30,0

36,0

15:26

07:04

0,6

3,6

0,9

4

GAJ OWNIKI NR 20 L/P DG106268B

 

36,0

54,0

15:25

07:06

1,5

4,5

0,6

5

GAJ OWNIKI NR 19 L/P DG106268B

 

27,0

36,0

15:24

07:07

2,1

5,1

1,4

6

GAJ OWNIKI SKRZYŻOWANIE DG

 

36,0

42,0

15:09

07:10

3,5

6,5

0,9

7

ZACZERLANY KOLONIA P3 DP1539B

 

28,0

54,0

15:07

07:12

4,4

7,4

3,4

8

ZACZERLANY NR 12/ZACZERLANY I P4/P5 DP1539B

 

27,0

40,8

15:06

07:17

7,8

10,8

0,5

9

ROGOWO MAJĄTEK- KOŚCIUKI/ROGOWO MAJĄT EK- KOŚCIUKI II DP 1535B L15/P16

 

40,8

30,0

15:01

07:18

8,3

11,3

2,5

10

CHOROSZCZ KOLONIA/KOŚCIUKI KOLONIA P1/P2 DP1539B

 

30,0

37,5

15:00

07:23

10,8

13,8

1,0

11

ZACZERLANY NR 8 DG

 

30,0

30,0

14:56

07:25

11,8

14,8

3,3

12

ZACZERLANY NR 3 DG

 

30,0

43,2

14:54

07:31

15,1

18,4

0,5

13

SZYSZKOWIZNA NR 36 DG

 

33,0

12,0

14:48

07:32

15,6

18,6

4,9

14

KOŚCIUKI I/KOŚCIUKI II L1/P2 DP1538B

 

30,0

49,0

14:47

07:42

20,5

23,5

0,5

15

CHOROSZCZ UL. POWST .STYCZ/SZKOŁA PODST ./GIMNAZJUM L/L DG106284B

 

32,7

30,0

14:41

 

 

24,0

 

16

p CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B

o

30,0

 

14:40

31,5

 

 

 

17

Prędkoś ć tec hnic zna

 

 

22,2

 

137S

 

 

 

18

19

Zadania

 

 

 

137S

 

20

Data i dane os oby zarządzaj ąc ej trans portem

19.08.2019 Wal demar Osuchows ki

 

 

Oznaczenia :

S - kursuje w dni nauki szkolnej

PKS Nova S.A.

Boh. Monte Cassino 8

 

Nazwa linii: Choroszcz-Choroszcz Numer linii: 11061

BIA

67

S

 

 

 

Skrót nazw y fir my

N umer kur su Oznacz enia

 

 

Km

Odl

Lp

D worce i przy stanki

Pr .TAM

 

 

0,4

1

o CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B

p

 

 

 

1,6

2

CHOROSZCZ UL. POWST.ST YCZ/SZKOŁA PODST ./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

 

24,0

06:55

0,0

0,3

3

DZIKIE L65/P64 DK8

 

32,0

06:56

0,3

0,4

4

DZIKIE POMNIKI L/P DG106255B

 

18,0

06:57

0,7

1,3

5

DZIKIE LAS L/P DG106255B

 

24,0

07:00

2,0

1,0

6

DZIKIE I/DZIKIE II L2/L3 DP1390B

 

26,0

07:02

3,0

2,5

7

DZIKIE KOLONIA L/P DG106255B

 

30,0

07:06

5,5

2,0

8

ŻÓŁTKI L63/P62 DK8

 

37,5

07:12

7,5

0,5

9

CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B

 

40,0

07:15

8,0

3,6

10

CHOROSZCZ UL. POWST.ST YCZ/SZKOŁA PODST ./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

 

30,0

07:20

11,6

2,3

11

CHOROSZCZ UL. CZAPLIŃSKA/ CHOROSZCZ UL. ZAST AWIE I L9/P10 DP1535B

 

43,2

07:25

13,9

1,9

12

OLISZKI I/OLISZKI II L5/P6 DP1535B

 

34,5

07:30

15,8

0,4

13

BARSZCZEWO NR 11b/BARSZCZEWO NR 11c L1/P2 DP1548B

 

38,0

07:31

16,2

0,5

14

BARSZCZEWO NR 43/ BARSZCZEWO NR 44 L3/P4 DP1548B

 

24,0

07:33

16,7

1,1

15

BARSZCZEWO NR 79/ BARSZCZEWO SKRZ. L5/L6 DP1548B

 

30,0

07:36

17,8

1,8

16

OGRODNIKI P8 DP1548B

 

33,0

07:39

19,6

2,9

17

BARSZCZEWO KOLONIA L/P DG106252B

 

36,0

07:43

22,5

0,5

18

CHOROSZCZ UL. POWST.ST YCZ/SZKOŁA PODST ./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

 

43,5

07:45

23,0

 

19

p CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B

o

30,0

27,6

 

 

20

Prędkoś ć tec hniczna

 

 

138S

 

 

21

22

Zadania

 


23

Data i dane osoby zarządzającej transportem

19.08.2019 Waldemar Osuchowski

 

 

Oznaczenia :

S - kursuje w dni nauki szkolnej

PKS Nova S.A.

Boh. Monte Cassino 8

 

Nazwa linii: CHOROSZCZ - CHOROSZCZ Numer linii: 11044

BIA

410

S

BIA

424

S

BIA

432

S

 

 

 

Skrót nazwy firmy

N umer k urs u Oznacz enia

 

 

 

 

Km

Odl

Lp

D worce i prz ys tank i

Pr.TAM

12:46

 

15:30

0,0

0,5

1

o CHOROSZCZ GIMNAZJUM DG106284B

p

 

12:47

14:35

15:31

0,5

1,6

2

CHOROSZCZ UL. POWST.ST YCZ/SZKOŁA PODST./GIMNAZJ UM L/L DG106284B

 

30,0

12:49

14:37

15:33

2,1

2,1

3

CHOROSZCZ UL. CZAPLIŃSKA/ CHOROSZCZ UL. ZASTAWIE I L9/P10 DP1535B

 

48,0

12:52

14:40

15:36

4,2

2,7

4

SIENKIEWICZE I/SIENKIEWICZE II L3/P4 DP1535B

 

42,0

12:56

14:44

15:40

6,9

0,4

5

BARSZCZEWO NR 11b/BARSZCZEWO NR 11c L1/P2 DP1548B

 

40,5

12:57

14:45

15:41

7,3

0,5

6

BARSZCZEWO NR 43/ BARSZCZEWO NR 44 L3/P4 DP1548B

 

24,0

12:58

14:46

15:42

7,8

1,7

7

BARSZCZEWO NR 79/ BARSZCZEWO SKRZ. L5/L6 DP1548B

 

30,0

13:00

14:48

15:44

9,5

1,3

8

BARSZCZEWO KOLONIA L/P DG106252B

 

51,0

13:02

14:50

15:46

10,8

2,1

9

OGRODNIKI P8 DP1548B

 

39,0

13:05

14:53

15:49

12,9

1,6

10

MIŃCE WIEŚ L/P DG OZN. NR GEO. 191/1

 

42,0

13:08

14:56

15:52

14,5

3,5

11

CZAPLINO DP 1543B L2/ CHOROSZCZ ZAST AWIE I DP 1535B P/10

 

32,0

13:13

15:01

15:57

18,0

0,6

12

GAJOWNIKI DG

 

42,0

13:14

15:02

15:58

18,6

1,0

13

GAJOWNIKI NR 20 L/P DG106268B

 

36,0

13:16

15:03

16:00

19,6

2,1

14

GAJOWNIKI NR 19 L/P DG106268B

 

30,0

13:19

15:06

16:03

21,7

0,8

15

ZACZERLANY KOLONIA P3 DP1539B

 

42,0

13:20

15:07

16:04

22,5

3,5

16

ZACZERLANY NR 12/ZACZERLANY I P4/P5 DP1539B

 

48,0

13:34

15:12

16:09

26,0

0,4

17

ROGOWOMAJĄTEK-KOŚCIUKI/ROGOWOMAJĄTEK-KOŚCIUKI II DP 1535B L15/P16

 

42,0

13:35

15:13

16:10

26,4

7,3

18

CHOROSZCZ KOLONIA/KOŚCIUKI KOLONIA P1/P2 DP1539B

 

24,0

13:44

15:22

16:19

33,7

0,8

19

KOŚCIUKI I/KOŚCIUKI II L1/P2 DP1538B

 

48,7

|

|

16:20

34,5

0,5

20

KLEPACZE NR 27/KLEPACZE NR 16 L2/P3 DP1550B

 

48,0

13:45

15:35

 

35,0

 

21

p CHOROSZCZ UL. POWST.STYCZ/SZKOŁA PODST./GIMNAZJUM L/L DG106284B

o

30,0

35,6

34,5

41,4

 

 

22

Prędkość techni czna

 

 

137S

 

136S

 

 

 

23

24

Zadania

 

 

25

Data i dane os oby zarządzającej transportem

19.08.2019 Waldemar Os uc howski

 

 

Oznaczenia :

S - kursuje w dni nauki szkolnej

PKS Nova S.A.

Boh. Monte Cassino 8

 

Nazwa linii: Klepacze-Choroszcz przez: Sienkiewicze-Złotoria Numer linii: 11042

BIA

18

S

BIA

440

S

BIA

1098

S

BIA

441

S

BIA

442

S

 

 

 

Skrótnazwy firmy Numerkursu

Oz naczenia

 

 

 

 

 

 

Km

Odl

Lp

Dw orc e i prz ystank i

Pr.TAM

06:50

 

 

 

 

0,0

3,6

1

o KLEPACZE NR 27/KLEPACZE NR 16L2/P3DP1550B p

 

07:03

 

 

 

 

3,6

0,8

2

KRUPNIKI I/KRUPNIKI II L1/P2 DP1535B

43,2

07:05

 

 

 

 

4,4

2,0

3

POROSŁY L73/P74 DK 8

48,0

07:12

 

 

 

 

6,4

1,3

4

SIENKIEWICZE I/SIENKIEWICZE II L3/P4 DP1535B

40,0

07:13

 

 

 

 

7,7

3,6

5

BARSZCZEWO/OLISZKI BARSZCZEWO/OLISZKI II DP 1535B L5/P6

39,0

07:19

12:45

13:45

14:40

15:30

11,3

0,4

6

CHOROSZCZ UL. POWST .STYCZ/SZKOŁA PODST./GIMNAZJUM L/L DG106284B

36,0

07:20

|

|

|

|

11,7

3,3

7

CHOROSZCZ GIMNAZJ UM DG106284B

24,0

|

12:50

13:50

14:45

15:35

15,0

3,9

8

ŻÓŁT KI L63/P62 DK8

39,6

|

13:00

14:00

14:55

15:45

18,9

2,0

9

ZŁOT ORIA CEGIELNIA L59/P58 DK8

23,4

07:28

|

14:03

14:58

|

20,9

2,7

10

BABINO L57/P56 DK8

40,0

07:30

|

|

|

|

23,6

3,4

11

ZŁOT ORIA CEGIELNIA L59/P58 DK8

54,0

|

13:11

14:11

15:07

15:56

27,0

2,7

12

ZŁOT ORIA NR 68/ ZŁOT ORIA NR 83 L3/P4 DP 1380B

40,8

07:40

13:14

14:14

15:10

15:59

29,7

3,6

13

ZŁOT ORIA KOLONIA I/KOLONIA II L7/P8 DP1380B

54,0

07:47

|

|

|

|

33,3

2,7

14

ZŁOT ORIA NR 68/ ZŁOT ORIA NR 83 L3/P4 DP 1380B

43,2

|

|

14:22

|

|

36,0

1,5

15

ZŁOT ORIA CEGIELNIA L59/P58 DK8

40,5

07:52

|

|

|

|

37,5

0,4

16

CHOROSZCZ UL. POWST .STYCZ/SZKOŁA PODST./GIMNAZJUM L/L DG106284B

30,0

07:54

13:24

14:25

15:20

16:09

37,9

 

17

pCHOROSZCZGIMNAZJUMDG106284B o

24,0

35,5

40,9

39,9

39,9

40,9

 

 

18

Prędkość technic zna

 

 

246S

 

 

138S

 

 

 

 

19

20

Zadani a

 

 

21

Data i dane os oby zarządzając ej trans portem

19.08.2019 Waldemar Os uc howski

 

 

Oznaczenia :

S - kursuje w dni nauki szkolnej